IATF 16949 Gereklilikler Eğitimi


Kuruluşların hayatta kalabilmeleri ve uzun soluklu başarı kazanmaları için kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabet avantajı yaratmak her zamankinden çok daha önemli. Uluslararası tanınırlığa sahip bir Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine (Otomotiv KYS) sahip olmanız, kurumsal performansınızı geliştirmenize, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve rekabet avantajı kazanmanıza olanak sağlayacaktır.
IATF 16949:2016 Gereklilikler Eğitimi etkin bir Otomotiv KYS’nin temel gerekliliklerini ve yapısını belirlemenize ve bunun size sağlayacağı faydaları anlamanıza yardımcı olacaktır. ISO’nun standartlaştırılmış yüksek seviye yapısı ile entegrasyon ve uyumlandırma konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip olacaksınız. Standardın temel kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı öğreneceksiniz.

Kimler katılmalı?
IATF 16949:2016 yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, desteklenmesi veya tetkik edilmesi alanlarında çalışan herkes

Ne öğreneceğim?
Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdaki bilgi birikimine sahip olacaklardır:


İşinize faydası
Bu eğitim:
IATF 16949:2016’nın temel gerekliliklerini ve faydalarını belirlemenize
Bir Otomotiv KYS’nin geliştirilmesine başlamanıza
Başarılı bir süreç yönetimi ve kalite ile ilgili sektör gerekliliklerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi başlatmanıza
Kalite yönetim sistemlerinizin iş yönetim sistemleriniz ile entegre olduğunu güvence altına almanıza
Sektör spesifiklerini ve gerekliliklerini anlayarak zorlu bir sektörde işlerinizi yürütmenize yardımcı olacaktır.

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Uygulama Eğitimi


IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini (Otomotiv KYS) uygulamak için gerekli bilgi birikimi ve becerilerinizi geliştirin.
İyi şirketler kaliteyi anlar; çok iyi şirketler ise onu uygular. Etkin olmayan bir Otomotiv KYS zaman, para ve müşteri kaybına sebep olabilir. Bu nedenle standardı en baştan doğru anlamak çok önemlidir. IATF 16949:2016’yı temel alan bir çerçeveyi uygulamak, ürün ve hizmetleriniz için tutarlı bir şekilde sürekli iyileştirme yapmanıza yardımcı olacaktır.
Kuruluşunuzun mevcut durumunu değerlendirebilmek ve IATF 16949:2016’nın temel prensiplerini uygulayabilmek için gerekli becerileri kazanın. Adım adım bir yaklaşım kullanarak, bir uygulama planını nasıl geliştireceğinizi, gerekli dokümantasyonu nasıl oluşturacağınızı, Otomotiv KYS’nizi nasıl izleyeceğinizi ve sürekli iyileştirmeyi nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz.

Kimler katılmalı?
IATF 16949:2016 yönetim sisteminin planlama, uygulama, sürdürme, destekleme veya tetkik edilme süreçlerinde çalışan herkes.

Ön gereklilikler:
IATF 16949:2016’nın gerekliliklerini ve Otomotiv KYS’nin temel prensiplerini çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Eğer bu konularda bilgi sahibi değilseniz, IATF 16949:2016 Gereklilikler eğitimimize katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Ne öğreneceğim?
Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdaki bilgi birikimi ve becerilere sahip olacaklardır:

PUKÖ döngüsünü izleyerek IATF 16949:2016 uygulamak için tipik bir çerçeveyi tanımak
IATF 16949:2016’nın temel kavramları ve şartlarını bir uygulama bakış açısı ile yorumlamak
Etkin bir Otomotiv KYS uygulaması ile ilgili olarak bir kuruluşa özel faydaları belirlemek
Bir kuruluşun IATF 16949:2016’ya göre mevcut pozisyonunu belirlemek için bir referans çizgisi gözden geçirmesi gerçekleştirmek
IATF 16949:2016’nın temel kavramlarını uygulamak
IATF 16949:2016’nın temel gerekliliklerini uygulamak
İşinize faydası

Bu eğitim:
Etkin bir Otomotiv KYS uygulamanın kuruluşunuza sağlayacağı temel faydaları belirlemenize,
Bir plan oluşturmanıza ve uygulama için gerekli kaynakları belirlemenize
Sonuçları kanıtlanmış araçlar ve teknikleri kullanarak en iyi uygulamaları tatbik etmenize
Müşteri gerekliliklerine ve pazardaki değişikliklere daha iyi yanıt vermenizi sağlayacak bir sistem uygulamanıza
Sürekli olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve müşteri memnuniyetini geliştiren ürünler ve hizmetler sağlamanıza yardımcı olacaktır.

IATF 16949 İç Tetkikçi Eğitimi

Etkin olmayan bir iç tetkik; proses hataları, müşteri memnuniyetsizliği ve yasal şartlar uygunsuzluk gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Uluslararası olarak tanınan IATF 16949: 2016 ile denetim becerilerinizi optimize edin ve iç denetim yeteneklerinizi geliştirin. Etkin bir tetkiki planlama ve yerine getirme yanısıra gerektiği yerde düzeltici faaliyet raporlama ve değerlendirme konusunda güven kazanın.

Bu eğitim IATF 16949:2016’ya dayalı proseslerin uygunluğunun ve etkin olarak uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir. Bu eğitimde, tetkikin başlatılması, tetkik faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, tetkik raporlarının düzenlenmesi ve dağıtılması ile takip faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.


Kimler Katılmalı
IATF 16949:2016 Otomotiv KYS’nin tetkik edilmesi, sürdürülmesi veya desteklenmesinde yer alan herkes.
İşinize Faydası
Katılımcılar aşağıdakiler için bilgi birikimine sahip olacaktır:

Katılımcılar aşağıdakiler için becerilere sahip olacaklardır:

IATF 16949 Geçiş Eğitimi


ISO TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’ya başarılı bir şekilde geçiş için gerekli bilgileri edinmek. Yeni ISO yüksek seviye yapı, Annex SL, ISO 9001’deki değişiklikler ve ISO TS 16949:2009 ile karşılaştırıldığında IATF 16949:2016’daki Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine (KYS) özel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmak.
ISO TS 16949:2009’a aşinasınız ve IATF 16949:2016 hakkında bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bu kapsamlı iki günlük eğitim ISO TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’ya geçişte ortaya çıkan değişiklikleri incelemektedir. Eğitime katılarak, mevcut Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminizdeki boşlukları belirleyebilecek ve revize edilmiş standarda geçişinizi planlamaya başlayabileceksiniz.

Kimler Katılmalı
IATF 16949:2016’dan kaynaklanan değişiklikleri anlaması gereken iç tetkikçilerin yanı sıra, IATF 16949:2016’ya geçişin planlama, uygulama veya yönetim aşamalarında yer alan herkes.

İşinize Faydası
Aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaksınız:

Eğitim Yapısı
Bu eğitim:
ISO TS 16949:2009 ve IATF 16949:2016 arasındaki temel değişiklikleri açıklamanıza
Mevcut Otomotiv KYS’niz içerisinde bu değişiklikleri ele almak için yapılması gerekenleri belirlemenize
BSI ile sertifikanızın geçişinin nasıl olacağını öğrenmenize
Kuruluşunuz bünyesindeki geçiş programının üretken bir üyesi haline gelmenize yardımcı olacaktır.